0

برنامه زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول ۹۷-۹۶

       اخبار / اسلایدر متنی      ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

ردیف تاریخ رشته تحصیلی ساعت ورودی ۱ ۱۲/۰۶/۹۶ الی ۱۳/۰۶/۹۶ مربی بهداشت مدارس ۲۳-۸ کلیه ورودی ۲ ۱۴/۰۶/۹۶ الی ۱۵/۰۶/۹۶ الکتروتکنیک – کامپیوتر ۲۳-۸ کلیه ورودی ۳ ۱۶/۰۶/۹۶ الی ۱۸/۶/۹۶ حسابداری ۲۳-۸ کلیه ورودی ۴ ۱۹/۰۶/۹۶ الی ۲۰/۰۶/۹۶ نقشه کشی…… بیشتر »