0

برنامه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول ۹۶-۹۵

       اخبار      ۳ شهریور ۱۳۹۵

۹۵/۰۶/۲۰ الی ۹۵/۰۶/۲۶ جهت کلیه رشته ها و ورودی ها از ساعت ۸ الی ۲۳ ثبت نام فقط به صورت اینترنتی می باشد. تاریخ شروع کلاسها شنبه ۲۷/۰۶/۹۵ می باشد. تاریخ حذف و اضافه از ۱۰/۰۶/۹۵ می باشد. تاریخ پایان…… بیشتر »